Las Smoleński i Telewizja Narodowa zapraszają: Dzień Orła Białego w Dniu Święta Flagi Polskiej

Zrzut ekranu 2014-04-30 (godz. 13.36.50)

LAS SMOLEŃSKI zaprasza na warsztaty plastyczne, których tematem będzie wizerunek ORŁA BIAŁEGO w twórczości medalierskiej. Gościem honorowym i osobą prowadzącą spotkanie będzie sam mistrz medalierstwa Pan Bogusław Niedźwiecki.

Hasło spotkania:

„Orły czekają na odkrycie”

2 maja w Warszawie w godzinach 10:00 – 16:00 na Skwerze Księdza Twardowskiego przy pomniku Prymasa Wyszyńskiego Telewizja Narodowa i Las Smoleński zgłosiły zgromadzenie, którego głównym tematem będzie wizerunek Orła Białego . Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie młodych mieszkańców Warszawy którzy zechcą wziąć udział w warsztatach plastycznych.

W tym celu Las Smoleński zwrócił się o objecie patronatem tego przedsięwzięcia mistrza sztuki medalierskiej Pana Bogusława Niedźwieckiego.

Zrzut ekranu 2014-04-30 (godz. 13.38.31)

Las Smoleński z  Bogusławem Niedźwieckim 10.04.2013

Szanowny Pan Bogusław Niedźwiecki
Pracownia Medalierstwa

Akcja „Las Smoleński” przy wsparciu Telewizji Narodowej oraz grupa plastyków z dziedziny medalierstwa, malarstwa, grafiki i witraży, zwraca się do Szanownego Pana o wzięcie udziału w projekcie. Zwracamy się do Pana o patronat nad tym projektem jako założyciela Klubu Orła Białego, zrzeszającego tych, którym bliska jest ideaprzypominania historii godła państwowego i wartości, jakie są z nim związane, Jest Pan wybitnym artystą medalierstwa i brązownictwa o wyrazistym przekazie idei przyświecającej kultywowaniu Wartości Narodowych, Barwy ale przede wszystkim Godła.

Ufając iż zechce Szanowny Pan zaangażować się w działania nad powyższym projektem, zapraszamy do objęcia stanowiska szefa tego spotkania.

————————————————————————————————-

TELEWIZJA NARODOWA tradycyjnie nie zapomina o swoich telewidzach i zaprasza na rozmowy o Polsce przy pomniku Prymasa Wyszyńskiego. Przewidujemy poczęstunek herbatą.

Orły czekają na odkrycie !

LAS SMOLEŃSKI – Blogerzy i Komentatorzy

Zrzut ekranu 2014-04-30 (godz. 13.39.49)

www.muzeum-orlabn.org.pl/