Miesięcznik „Zakazana Historia”, afiliowany przy „Warszawskiej Gazecie”, ukazuje się zaledwie od paru miesięcy…

…a już widać, że jest to jeden z najlepszych nowych popularnych miesięczników historycznych, obok czasopism związanych z „Do Rzeczy”, „Polską The Times” i „Uważam Rze”. W pokonanym polu pozostały mniej interesujące czasopisma historyczne, jak np. cotygodniowy dodatek historyczny „Gazety Wyborczej” i „w Sieci Historii”.

Oprócz poruszania interesujących tematów w przystępny sposób, silną stroną „Zakazanej…” jest zamieszczanie tekstów źródłowych (m.in. rozkazu Jeżowa ws. Polaków w numerach 2 i 3). Dlaczego nie ma ich we wszystkich? Niewiele jest nieznośnego „politykowania historycznego”, czyli podawania przez autora wprost, jak i co ma myśleć czytelnik.

Gratulacje dla red. nacz. Aldony Zaorskiej i wydawcy za stworzenie dobrego magazynu historycznego!