Manuela Gretkowska: "nie sądzę, żeby Polacy mieli duży mózg w tych czaszkach słowiańskich"

Te rasistowskie, pełne pogardy i nienawiści słowa padły z ust celebrytki namaszczonej przez jaczejkę z ulicy Czerskiej. Dodam, że we frazie o słowiańskich czaszkach wyczuwam jakieś zapomniane echo nazistowskiej teorii ras.

Jako Polak o słowiańskich korzeniach poczułem się obrażony i znieważony.
Słowa padły na forum publicznym. Całość wypowiedzi jest łatwa do znalezienia choćby za pomocą wyszukiwarki Google. Dostępny jest również materiał video.

Art. 257. (kk.1997)
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czynu dokonała osoba znana, ze środowisk opiniotwórczych. Pikanterii dodaje widniejąca w jej CV antropologia. Pozostawienie sprawy własnemu biegowi będzie to zachętą do dalszego znieważania naszego narodu. Chyba wystarczająco już opluwają historię Polski i naszych przodków.

Warto nadmienić iż pogarda Gretkowskiej dotyczy także ogółu Słowian.

Czy można napisać zbiorowe zawiadomienie do prokuratury względnie zbiorowy pozew ?
Jak to zrobić by było skuteczne ?

Zwyczajne zawiadomienie, od szarego obywatela, prawdopodobnie skończy się standardowo. Przyjdzie papierek o umorzeniu dochodzenia.

Pomóżcie.

mój email: pirx@jestesmytu.pl